Elektronická kontrola vstupu je soubor technických prostředků, který řídí pohyb osob v příslušných prostorách. Na základě platné identifikace je dané osobě umožněn přístup do prostoru, ostatním osobám nikoliv. K identifikaci osob se používají přístupové čtečky. Identifikace osoby probíhá pomocí identifikačního media, ty můžou být různá, nejčastěji se jedná o přístupové karty, čipy, kódy a v poslední době také hodně rozšířené biometrické snímače.

Každé identifikační medium má v systému kontroly přístupu přidělený kód. Po identifikaci na přístupové čtečce dojde k načtení kódu identifikačního média, tento kód je odeslán do řídící ústředny a po vyhodnocení platnosti kódu pro dané přístupové místo dojde k sepnutí odpovídajícího výstupu, který aktivuje(deaktivuje) blokovací prvek. Pro blokování přístupu se nejčastěji používají elektrické otvírače, elektromechanické zámky, přídržné magnety, turnikety a další zařízení.

EKV bývá často integrována v zabezpečovacích systémech. Většina větších poplachových systémů, mají systém EKV integrován.

Další samostatnou kapitolou systému EKV jsou docházkové systémy, které nemusí vždy řešit přístup do objektu, zato ale řeší docházku zaměstnanců. Samozřejmostí je spolupráce se systémem EKV a využití stejných identifikačních médií. U docházkových systémů jsou charakteristické čtečky, které umožňují před vlastní identifikací zvolit typ příchodu nebo odchodu (lékař, dovolená, služební cesta atd.). Docházkový SW pak načtená data vyhodnotí a zpracuje docházku každého zaměstnance. Zaměstnavatel tak má úplný přehled o docházce každého zaměstnance.

Pokud máte další otázky nebo potřebujete více informací, rádi vám pomůžeme!

+420 730 517 032

+420 724 784 758

error: Obsah je chráněn proti kopírování