V nenadálých krizových situací, jako je pád, náhlá nevolnost, slabost, kolaps či ohrožení osobního bezpečí, často záleží na rychlém přivolání pomoci.

Komfortním a spolehlivým řešením je služba HELPING HAND společnosti OP Security

– stisknutím jednoho tlačítka našeho trackeru je rychlá pomoc neustále na blízku.

Jednou z nejčastějších příčin hospitalizace jsou pády. Nejen v těchto případech platí, že rychlá a odborná pomoc nejenže zachraňuje životy lidí, ale výrazně snižuje i riziko trvalých zdravotních následků.

Strach a obava z nečekaných situací však není východiskem, naopak často vede jen k přílišné opatrnosti, odpírání si oblíbených činností a uzavírání se člověka před světem.

Právě díky službě jako je HELPING HAND mohou být naši zákazníci samostatnější a vést plnohodnotný život, což v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života a zvyšuje jejich sebedůvěru.

Osobní tracker může též sloužit k vaší bezpečnosti, je vhodný pro personál zdravotnických zařízení, kde může dojít k agresivnímu chování pacientů, nebo na pracovištích kde může dojít k nevolnosti, na úřadech, např. Městská správa sociálního zabezpečení i pro občany. Osobní tracker si můžete zakoupit i samostatně, bez služby HELPING HAND.

  • Osobní tracker vyšle poplachovou zprávu stiskem tlačítka SOS po dobu asi 3 sec. Jednotka zavibruje a zelená LED dioda rychle zabliká pro indikaci přijetí požadavku.
  • Poté bude poplachová SOS zpráva „Help Me!“ odeslána na všechna autorizovaná čísla (max. 3).
  • Po odeslání zpráv budou vytáčena autorizovaná čísla v pořadí A1, B1, C1.
  • Nedovolá-li se jednotka na číslo A1,bude volat na B1.
  • Nedovolá-li se na B1, bude volat na C1.
  • Jestliže se na žádné číslo nedovolá, bude po 5 minutách volanou sekvenci opakovat. A to do té doby, než se dovolá alespoň na jedno číslo.
  • Volání lze ukončit krátkým stiskem tlačítka SOS.

Princip služby HELPING HAND je i přes její komplexnost (viz níže) velmi jednoduchý – stačí stisknout tlačítko na trackeru a náš operátor v našem vlastním centru ARC (Alarm Receiving Centre) bude okamžitě vědět, že mohlo dojít k nouzové situaci, bude znát identitu držitele trackeru i jeho aktuální GPS polohu.

Služba HELPING HAND zajistí výjezd hlídky a odbornou pomoc.

Náš odborně vyškolený personál vyhodnotí situaci a rozhodne:

  1. o vyslání zásahová jednotky společnosti OP Security, na místo kde se držitel trackeru nachází.
  2. o okamžitém přivolání IZS záchranné služby, případně policie ČR a současně vysílá zásahovou jednotku společnosti OP Security, na místo kde se držitel trackeru nachází.

Služba HELPING HAND je komplexní a obsahuje:

24 hodin denně odborný personál na centru ARC a výjezdovou skupinu v dané lokalitě.

Tlačítko trackeru nemusí znamenat jen zdravotní indispozici, klient jej může použít pro vyslání signálu TÍSEŇ i v situaci, kdy se cítí obtěžován (podomní nabídky a jiné podezřelé návštěvy) nebo ohrožen. I v takových chvílích se může spolehnout na výjezd naší hlídky.

Tracker s GPS přesně určí polohu, kde se klient v době komplikací nachází.

Klíče od bytu ukládáme pod kódy v bezpečnostní schránce. V případě potřeby se k držiteli trackeru dostaneme bez pomoci zámečníků nebo hasičů – pokud s tím klient nebo jeho rodina souhlasí!

Služba HELPING HAND je poskytována pracovníky, kteří pravidelně prochází odborným školením.

Pro pocit bezpečí a jako výraz zájmu pravidelně obvoláváme klienta – minimálně 1× týdně.

Rodina klienta si může vyžádat otevření bytu na základě ověření totožnosti a uvedení v osobách oprávněných ve Smlouvě o poskytování služeb HELPING HAND.

error: Obsah je chráněn proti kopírování